SUVIB.com

SERVEI D'URGENCIES VETERINARIES DE LES ILLES BALEARS

CLINICA VETERINARIA 368


C/. Aragón 368 - 07009 Palma de Mallorca
Tel. 971 473 043 - Fax 971 473 048
Urgencias 607 151 151


[email protected]